Ta makten - en sundare finansieringskultur där du har makten över ditt kapital
Ta platsen - vi vill vända den sneda fördelningen av riskkapital
Sätt agendan - vi jobbar för hållbarhet
Skaffa kunskapen - våra utbildningar rustar dig

Ta makten

Vi vill öka möjligheterna för ett jämställt samhälle och skapa en ny samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur.  För att nå det målet behöver vi göra det möjligt för kvinnor att ta makten över sitt eget liv och kapital.

Det vi gör vi genom att
- Bygga en modern investeringsmodell
- Spetsutbilda kvinnliga investerare
- Skapa sammanhang och en plattform för kvinnor som investerar

Ta platsen

Vi vill fylla hålet på marknaden eftersom det är för få kvinnor som investerar idag och fördelningen av riskkapital är extremt skev. En undersökning genomförd av Dagens Industri 2020 visar att av 842 bolag som under 2019 fick riskkapital var 80% bolag grundade av män, 13% av mixade team och 6% bolag var grundade av kvinnor. Sett till kapital som investerades, 27,2 miljarder kronor, fick bolag grundade av män 93% av kakan, mixade team 6% och bolag grundade av kvinnor 1%. 

Vi vill också öka det upplevda värdet på kvinnligt kapital och investeringskompetens i näringslivet och tror att kvinnligt ägande kan vara en snabbare väg till jämställda styrelser.

Be the wave

Var förändringen du vill se i världen. 

Sätt agendan

Vi arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden:

- Investeringarna ska vara långsiktigt hållbara
- De bolag vi investerar i ska bestå av ett ledarskap som präglas av etik, sund människosyn och gott omdöme i kombination med affärsmässighet
- De asynjor som tas upp i nätverket ska värdera samarbetet och ha förståelse för kraften i det gemensamma arbetet, mer än den enskilda nyttan


Asynjor Invest AB är en organisation med affärsmässiga mål som ska växa genom organisk tillväxt.Skaffa kunskapen

Genom vår diplomeringsutbildning får du god kunskap om hur du investerar i bolag på ett klokt sätt - och får samtidigt tillgång till vårt nätverk och massor av erfarenhetsutbyte. När du har gått grundutbildningen och klarat av diplomeringen har du också tillgång till flera fortbildningar per år där vi gräver ännu djupare i allt som rör investeringar.

Gör investeringarna

Asynjornas Investeringsplattform är en struktur för att gemensamt fatta beslut om, investera kapital och erfarenhet i mindre nystartade företag.

Investeringar sker genom Asynjor Invests intressebolag. I januari 2017 startade intressebolaget Asynjor #Eld. Under våren 2018 öppnas Asynjor #Luft. Du kan läsa mer in våra olika bolag här

För att bli delägare i ett intressebolag behöver du ha genomgått och slutfört diplomeringsutbildningen.