Vi är med och förändrar - välkommen du också!

Asynjor Invest utgörs av ett hundratal diplomerade affärsgudinnor. Vi växer tillsammans och utvecklar oss genom erfarenhetsutbyte och fortbildningar. 

Vi grundade Asynjor Invest AB


Monica, Margareta och Ann-Sofie är talespersoner för bolaget. Kontakta oss om du har frågor rörande vår affärsidé eller aktiviteter.

Monica Hedberg

Monica är grundare av Monica Hedberg invest. Monica är entreprenör, investerare och styrelseproffs sedan många år tillbaka. Med bakgrund inom sjukvård- och behandling är Monica väl förtrogen med såväl privat som offentlig verksamhet.

Kontakt: 
Mobil: 0704 91 38 65

Margareta Neld

Margareta Neld arbetar som managementkonsult inom ledarskap, styrelser och mångfald och har flera styrelseuppdrag. Margareta har lång och bred erfarenhet som personalchef och VD i svenska och internationella bolag.

Kontakt:
Mobil: 0708 40 29 21

Ann-Sofie Olsson

Ann-Sofie är seniorkonsult och partner i InterPares Management Consultants. Analys, kriskommunikation och opinionsbildning är hennes kärnkompetens. Digitaliseringens konsekvenser och möjligheter med nya sätt att leda och organisera verksamheten är viktiga delar i allt fler av hennes uppdrag.

Kontakt:
Mobil: 0763 16 40 94

Våra intressebolag

Asynjor Eld

Ordförande: Bettina Baumgartner

Asynjor Måne

Ordförande: Zaida Mörling

Asynjor Luft

Ordförande: Lena Wästfelt

Asynjor Värmland

Ordförande: Anna Hedberg

Asynjor Gävleborg

Ordförande: Matilda Mielind

Vill du veta mer?

Har du frågor om oss eller våra utbildningar? Kontakta oss på: 

På jakt efter investerare?

Vi investerar i intressanta, hållbara, moderna bolag

Företräder du ett bolag och är intresserad av oss som investerare? Vad spännande! I så fall kontaktar du oss på

Starka tillsammans

Vi är med som medlemmar i Investerarnätverk Gotland. Du kan läsa mer om nätverket och hur det jobbar här.