Ta makten över ditt kapital

Välkommen till en unik utbildning där du som kvinna blir diplomerad investerare. Du som redan är diplomerad kan välja att gå våra fördjupningsutbildningar och att delta på våra frukostmöten där vi en gång i månaden fördjupar oss i något aktuellt ämne.

Bli diplomerad affärsgudinna
14-15 mars
9-17
Uppsala

Investerarutbildning 14-15 mars 2023

Det här är en utbildning för kvinnor där vi ökar möjligheterna för att skapa en ny samhällsstruktur, med en bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Utbildningen syftar till att lära sig investera, ta makten över och använda det egna kapitalet. Kan kvinnligt ägande vara en snabbare väg till jämställda styrelser? 

Du blir diplomerad investerare och får en fördjupad kunskap om hur du kan investera i tillväxtbolag. Oavsett om du är ny eller erfaren investerare är du välkommen till utbildningen.


Kristina Fahl är huvudlärare med lång erfarenhet av företagsutveckling från start till aktivt styrelsearbete. Kristina har arbetat som oberoende expert till EU-kommissionen och har varit utsedd som nominated advisor av London Stock Exchange. Hon har arbetat som VD, bankdirektör, rådgivare, fondkommissionär, styrelsearbetare och investerare i flera olika branscher. Kristina är grundare och styrelseledamot i NetClean Technologies vars produkter används för att motverka spridning av barnpornografi och används i 180 länder.

Datum och plats
Utbildningen pågår den 14-15 mars 2023 med daglig kurstid 9.00-17.00 samt 8.00-16.00

Diplomering sker den 27 mars kl 13.00-17.00. Utbildningen kommer att äga rum i centrala Uppsala.

Pris

4 000 kr exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe. Vid anmälan faktureras kursavgiften.


Ur programmet

- Affärsetik och företagskultur - Asynjor Invest

- Hur fungerar det i praktiken att bygga företag - Kristina Fahl

- Ta makten över din ekonomi - Ekonomi PT Mia Ingelström


Frågor?

Margareta Neld

0708-402 921

margareta@neld.se


Anmälan sker till

info@asynjorinvest.se


25 April
9-12
Zoom

Fördjupningsutbildning för diplomerade Asynjor

Tillsammans med Kristina Fahl ägnar vi en förmiddag åt att fördjupa vår kunskap ominvesteringar i entreprenörsföretag. Det här är en påbyggnadskurs om hur det fungerar i praktiken, som vässar oss i mötet med bolag som söker kapital.


Ha koll på din investering:

- Vad ska företaget göra med de 
     nya pengarna?

- Kan de tjäna pengar - en kalkyl

- Olika emissionsformer och 

   emissionspsykologi

- Räkna på utspädning/maktförskjutning

- Värdera bolaget - hur ska vi räkna?


Datum och plats

25 april kl. 9:00-12:00.

Utbildningen ges över Zoom och du får en länk dit dagen innan. 


Kursmaterial kommer att finnas i en shared folder på Google drive som du får tillgång till ett par dagar innan kursen.


Pris

3 500 kronor exklusive moms, 

Anmälan är bindande och när du har anmält dig skickar vi en faktura.Frågor?

Margareta Neld

0708-402 921

margareta@neld.se


Anmälan sker till

info@asynjorinvest.se


Vill du gå någon av våra utbildningar?

Om du inte har möjlighet att gå någon av våra aktuella kurser är du välkommen att göra en intresseanmälan via det här formuläret - då skriver du vilken kurs du är intresserad av i fältet "vilken kurs vill du anmäla dig till."

Anmäl dig här