Ta makten över ditt kapital

Välkommen till en unik utbildning där du som kvinna blir diplomerad investerare. Du som redan är diplomerad kan välja att gå våra fördjupningsutbildningar och att delta på våra frukostmöten där vi en gång i månaden fördjupar oss i något aktuellt ämne.

Investerarutbildning 

I denna utbildning möter du kvinnor som vill ta makten över sitt eget kapital genom att lära sig att investera i tillväxtbolag och samtidigt bidra med sin erfarenhet och kompetens i att bygga och utveckla företag.

Utbildningen syftar till att lära sig att investera genom att tillägna sig kunskap om hur man kan investera i onoterade tillväxtbolag. Utbildningen är öppen för såväl nya som erfarna kvinnliga investerare.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
• Affärsetik vid investeringar
• Styrelsens roll
• Utvärdering av ägare och ledning vid investeringar
• Genomgång av olika investeringsformer
• Finansieringsalternativ
• Riskbedömning vid investeringar
• Ta makten över din privatekonomi

Utbildningen riktar sig till kvinnor med intresse för investeringar i ett tidigt skede och som vill lära sig mer om hur det går till samt vill bredda sitt nätverk inom området. Målet är att deltagarna ska behärska vägen från investering och företagsuppbyggnad till exit med smart kunskap.

Som nästa steg efter programmet finns möjlighet för deltagarna att gå med i en investeringsplattform för att göra faktiska investeringar.

Lärare
Kristina Fahl är huvudlärare med lång erfarenhet av företagsutveckling från start till aktivt styrelsearbete. Kristina har arbetat som oberoende expert till EU-kommissionen och har varit utsedd som nominated advisor av London Stock Exchange. Hon har arbetat som VD, bankdirektör, rådgivare, fondkommissionär, styrelsearbetare och investerare i flera olika branscher.

Mia Ingelström är ekonomi-PT:n som guidar oss framåt om hur vi kan ta makten över vår privatekonomi på temat ”Pengarna och livet - vägen till ekonomisk frihet”.

Nästa start
Vi startar utbildningen regelbundet. Om du har någon fråga om den eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till info@asynjorinvest.se


Bli diplomerad affärsgudinna

Vill du gå någon av våra utbildningar?

Om du inte har möjlighet att gå någon av våra aktuella kurser är du välkommen att göra en intresseanmälan via det här formuläret - då skriver du vilken kurs du är intresserad av i fältet "vilken kurs vill du anmäla dig till."

Anmäl dig här