Rapporter

Två år i rad har vi presenterat rapporter under Almedalsveckan. Med dessa vill vi fortsätta att driva frågan om kvinnors investerande. Rapporten som presenteras 2023 har karaktären av handbok och är tänkt att kunna vara ett konkret stöd för kommuner och regioner som vill bidra med bättre förutsättningar för detta. Vi vet hur man gör!

Rapport 2023: Vi vet hur man gör!

En handbok om att öka antalet kvinnliga investerare och öka nivån på kapitalet som investeras i onoterade bolag i hela Sverige


I rapporten "Vi vet hur man gör!" ställer vi oss frågan om varför det finns så få kvinnliga investerare. Tillsammans med panelen diskuterar vi hur den lokala politiken och näringslivet kan bidra till bättre förutsättningar. Vi pratar om goda exempel från bl a Gotland, Härnösand, Värmland, Eskilstuna och Danderyd där man på olika sätt arbetat med utvecklingsstrategier för ett ökat kvinnligt investerande och företagande.

Rapporten är författad av Madeleine Sultan Sjöqvist på uppdrag av oss.

Rapport 2022: Investeringarna som försvann

I rapporten ”Investeringarna som försvann” ger vi en aktuell bild av hur kvinnor investerar i onoterade bolag i olika delar av landet.


Rapporten var tänkt att presenteras under Almedalen 2020. Mycket har förändrats i världen sedan dess. Först Coronapandemin, sedan Rysslands krig mot Ukraina. I rapporten pekar vi på två särskilda kompetenser som är av vikt för bolag i en snabb föränderlig värld.

Det första är att bolag som varit förutseende att ha en jämlik styrelse och där mångfald är representerad innan pandemin och kriget har haft lättare att hantera de omställningar som varit nödvändiga att göra.

Det andra är att bolag som har en styrelse och ledning som är vana att göra komplexa konsekvensanalyser mycket lättare kan hantera den nya tillvaron. 

Under läsningen av rapporten bör man ha i åtanke att vi i vår nästa rapport kommer att följa upp hur resursfördelningen av kapital mellan kvinnor och män förändrats sedan 2020, likaså hur fördelning av riskkapital, lån och rådgivningstid mellan kvinnor och män förändrats. Därtill kommer nästa rapport att redovisa om det skett några förändringar av hur myndigheter och intresseföreningar rapporterar om kvinnors investeringar i onoterade bolag på en nationell nivå. Vi ber er ha överseende med att alla uppgifter inte är högaktuella.


Rapporten är författad av Madeleine Sultan Sjöqvist på uppdrag av oss.