Investeringarna som försvann

Varför syns inte kvinnors investerande? Och spelar det isåfall  någon roll? I den här rapporten redogör vi för hur kvinnor investerar i onoterade bolag runt om i landet.

I rapporten ”Investeringarna som försvann” ger vi en aktuell bild av hur kvinnor investerar i onoterade bolag i olika delar av landet.


Rapporten var tänkt att presenteras under Almedalen 2020. Mycket har förändrats i världen sedan dess. Först Coronapandemin, sedan Rysslands krig mot Ukraina. I rapporten pekar vi på två särskilda kompetenser som är av vikt för bolag i en snabb föränderlig värld.

Det första är att bolag som varit förutseende att ha en jämlik styrelse och där mångfald är representerad innan pandemin och kriget har haft lättare att hantera de omställningar som varit nödvändiga att göra.

Det andra är att bolag som har en styrelse och ledning som är vana att göra komplexa konsekvensanalyser mycket lättare kan hantera den nya tillvaron. 

Under läsningen av rapporten bör man ha i åtanke att vi i vår nästa rapport kommer att följa upp hur resursfördelningen av kapital mellan kvinnor och män förändrats sedan 2020, likaså hur fördelning av riskkapital, lån och rådgivningstid mellan kvinnor och män förändrats. Därtill kommer nästa rapport att redovisa om det skett några förändringar av hur myndigheter och intresseföreningar rapporterar om kvinnors investeringar i onoterade bolag på en nationell nivå. Vi ber er ha överseende med att alla uppgifter inte är högaktuella.


Rapporten är författad av Madeleine Sultan Sjöqvist på uppdrag av oss.